ALTI MİNARELİ SULTANAHMET...

Sultanahmet Camii, dünyadaki tek 6 minareli cami. Sultan Ahmed?in önce Kâbe çevresine 7. minareyi ilave ettirmesi, ardından kendi camiine 6 minare koyması edebinin icabı. 6 minarede 16 şerefe var. Vaktiyle 16 şerefede 16 müezzin ahenk içinde ezan okurmuş. Bunu, aynı zamanda bestekâr da olan Aziz Mahmud Hüdaî Hazretleri padişahtan rica etmiş. Caminin imamlarından meşhur bestekâr Hafız Sadettin (Kaynak) yakın zamanlara kadar camide yeni müezzinlere bu tertip üzere ezan talim ettiklerini söylermiş. Hüdaî Hazretleri camide uzun yıllar ders vermiş. Kürsü onun hatırasını taşıyor. Mihrabın solunda, duvara tablo gibi yerleştirilen damarlı sarı mermer ise Kâbe?den hatıra. Caminin yapıldığı zamanlarda metaftan (tavaf mahallinden) getirilmiş. Hikayesi birkaç metre ilerisinde yer alan yaldızlı kitabede kayıtlı. Kapı üzerinde asılı ?El-kâsibü habîbullah / Çalışıp kazanan Allah?ın dostudur? levhası Hattat Ali Haydar Efendi?ye, sol taraftaki ?Keşefe?d-dücâ bicemâlihî / Karanlıklar onun cemaliyle açıldı? levhası Sultanselim Müezzini Hulusi Efendi?ye ait. Levha buraya Ayasofya?dan getirilmiş. Hulusi Efendi ise 1940 yılının bir sabahında kahvaltısını yapmış, vaktiyle Galata Şeyhi Ahmed Celaleddin Dede?nin tekbirlediği Mevlevî külahını giymiş, bir ömrü rıza-i ilahiye muvafık geçirmenin huzuruyla ?Hû? deyip âlemini değiştirmiş. Yer altında değil, nur altında yatsın. Fotoğraf: Latif Çetinkaya

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !